حقوق

اعتبارات

فرفره تنها معرفی کننده محصولات و خدمات است.

تمام مسئولیت‌های ناشی از استفاده محصول برعهده تولیدکننده و خریدار می‌باشد و فرفره در این زمینه هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد.